วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555


นางสาวธิดากานต์    ตะเวที
รหัส 53181020115
ภาษาอังกฤษ ปี 3  กลุ่ม 1


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่   1       แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน10ประเทศอาเซียน

สาระสำคัญ
   เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว (พ.ศ.2558) เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาแต่ละประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยกับเขาด้วย ดังนั้นเราต้องรู้เกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติอาเซียนในแต่ละประเทศกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเอง

สาระที่ ๑         ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน       ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   
                       แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด           ม.๒.๑  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัวและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศในอาเซียน
2.นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการบอกทาง การถามทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเทศในอาเซียน

กิจกรรมการเรียนรู้
1.ให้นักเรียนศึกษา เรื่องสถานที่ท่องที่ตนเองสนใจของประเทศในอาเซียนและสนทนาการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองสนใจของประเทศในอาเซียน
2.ให้จับคู่กับเพื่อนแล้วพูดสนทนาเกี่ยวกับถามและบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองสนใจนั้นๆของประเทศในอาเซียนสัญลักษณ์อาเซียน

วิดีโออาเซียน


เพลงอาเซียน
สถานที่น่าสนใจใน 10 ประเทศอาเซียน
(Attraction of the 10 ASEAN countries)

1ประเทศไทย

เกาะเต่า

              เกาะเต่า มีพื้นที่อยู่ในฝั่งของทะเลอ่าวไทย และอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะของ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เกาะเต่า จะมีลักษณะที่โค้งเว้า เหมือนกับเมล็ดถั่ว นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะเต่ายังมีเกาะนางยวนซึ่ง เป็นเกาะเล็กๆ ด้านตะวันตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเต่า มีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะเต่าในลักษณะเหมือนทะเลแหวก เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังอีกแห่งหนึ่ง

 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

              อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

พัทยา

                 พัทยา จัดเป็น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย

หมู่เกาะพีพี

             อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย 40 ล้านปี

หมู่เกาะสิมิลัน

             อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่(moray) ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

             
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว     เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
2.ประเทศลาว

ตลาดมืด หลวงพระบาง

            
  แหล่ง ท่องเที่ยวสุดฮิตจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา กลายเป็นสถานที่การรวมตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมายของทั้งนักขายและนักช้อปใจ กลางหลวงพระบางอย่างนี้ทุกๆคืน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งซื้อของฝาก ของที่ระลึกราคาถูก มีตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ถุงดินสอ สมุด ปากกา กระดาษสา กรอบรูป ภาพวาด ภาพปัก ผ้าปูที่นอน โคมไฟ และอีกมากมาย

  
 สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมที่วัดเชียงทอง

              
วัดเชียงทอง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีโบสถ์(สิม)ทรงหลังคาปีกนกซ้อนเป็นลำดับลงมา 3 ชั้น เป็นศิลปะล้านช้างที่งดงามและสวยงามที่สุดในประเทศลาว บนยอดสิมประดับด้วยช่อฟ้า17 ช่อ บ่งถึงว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างขึ้น

ธรรมชาติ วังเวียง

             
              หากนับกันที่ความงามทางธรรมชาติของวังเวียง ที่นี่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ควรแวะเที่ยวมากแห่งหนึ่ง วัง เวียงอดีตเมืองฐานที่ตั้งกองบินฝรั่งเศสแห่งนี้ เคยมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นเมืองคู่แฝดเมืองปาย อย่างไรก็ตามนั่นก็คงมาจากความงดงามทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์นั่น เอง จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์จริงๆแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อน


3.ประเทศมาเลเซีย

ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Tower)

               
               เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร มีชั้นทั้งหมด 88 ชั้น การออกแบบตึกได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม นอกจากความสวยงามและความสูงของตึก ที่ทำให้คนทั่วโลกต้องตะลึงแล้ว ภายในตึกยังเป็นแหล่งรวมความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิงและแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่อีกด้วย

จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square)


               บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับเต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้

กัวลาลัมเปอร์ ทาวเวอร์ (Menara Kuala Lumpur)
 

                 ตั้งอยู่บนยอดเขาบูกิตนานาส เป็นหอคอยที่มีความสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากที่แคนาดา รัสเซีย และจีน มีความสูงถึง 421 เมตร โดยใช้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ และใช้ระบบสื่อสารไฮเทคต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าจะเป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่มีต้นไม้ใหญ่อายุ 100 ปี มีชื่อว่า ต้นเจลลิตง


 เกนติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands)เมืองที่ได้รับสมญานามว่า "เมืองแห่งความบันเทิง" นับเป็นเมืองที่เหมาะกับทุกครอบครัว และทุกงบประมาณการท่องเที่ยว ยอดเขาเกนติ้ง ไฮแลนด์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟุต จึงมีอากาศเย็นสบาย บรรยากาศสดชื่น พร้อมทิวทัศน์ของเทือกเขาเขียวขจี ที่สวยงามราวกับภาพวาด


4. ประเทศพม่า
เมืองย่างกุ้ง


                 พระบรมธาตุชเวดากอง(SHWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์ทองคำที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “SINGUTTARA” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้งมีความยาว โดยรอบ ประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้านยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย นับเป็นงานถาปัตยกรรมฝีมือช่างพม่าที่งดงามหาที่เปรียบมิได้ เชื่อกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น พระมหาเจดีย์นี้ยังคงฐานะของพุทธสถานอันเป็นที่พึ่งทางใจของคนพม่า

วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery )


           ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร


วัดชเวนันดอ (Shwenandaw)


              ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ลวดลายแกะสลักวิจิตร อ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตู และหน้าต่างอันเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งความงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปอันวิจิตรงดงามศิลปะพม่า5.ประเทศสิงคโปร์
           

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ


ดินแดนมหาสนุก...ท่องโลกจินตนาการ มีเครื่องเล่นมากมายทั้งหมด 7 โซน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่ม
ของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน

เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล


                ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 1964รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น ต่อมาไม่นานทั่วโลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือเครื่องหมายประจำชาติสิงคโปร์

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง


                   ตำแหน่งของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่ตรงใจกลางระหว่างหมู่อาคาร Suntec City หรืออยู่ใจกลางฝ่ามือซึ่งหงายขึ้นนั่นเอง ก็เพราะมีความเชื่อว่าน้ำไหลของน้ำพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเข้าฝ่ามือไม่หยุดหย่อนน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(Fountain of Wealth)เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก
             


6.ประเทศฟิลิปปินส์Ocean Park


                  เป็นสวนสนุกที่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์มหาสมุทรจากบนผาสูงนั้นได้
โดยเฉพาะจะเสียวมากๆถ้าไปเล่น เครื่องดิ่งจากที่สูงมากๆแล้วเมื่อมองลงมาก็จะเห็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงชัน การเดินขึ้นจึงต้องใช้บันไดเลื่อน ที่ยาวมากๆ


สวนไรซาล


        สวนไรซาล (Rizal Park) หรือมีอีกชื่อว่า ลูเนตา (Luneta) เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของเมือง และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ซึ่งเป็นผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จาสเปนในช่วง ค.ศ.1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1941 ด้วย


ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)


                  ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago) ซึ่งเป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่เข้ามาทางปากแม่น้ำปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้อมแห่งนี้ถูกทำลายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็น ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ ” (Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้อมมีสวนหย่อม รายล้อมโดยมีรถม้าให้บริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปากแม่น้ำปาซิก และส่วนหนึ่งของป้อมนี้ ถูกทำเป็นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม


7.ประเทศอินโดนีเซีย

เกาะบาหลี (Bali)


               เกาะบาหลี เกาะที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับรางวัลในด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด อาจเพราะภูมิประเทศที่มีความงดงามความหลากหลาย ทั้งชายฝั่งทะเล ชายหาดในเขตร้อนชื้น นาข้าวที่เขียวชอุ่มลาดไปตามทางเป็นขั้น และภูเขาไฟตามไหล่เขา ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ได้สรรค์สร้างทัศนียภาพที่มีฉากหลังอันเป็นสีสันแห่งความงดงาม จิตวิญญาณที่แสนลึกซึ้งและความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมฮินดู มากไปกว่านั้นผู้คนในประเทศยังความเป็นกันเองต่อแขกผู้มาเยือน  แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนที่นี่ ก็เพราะมีชายหาดที่เหมาะกับการเล่นเสิร์ฟ ดำน้ำ และดื่มดำไปกับท้องทะเลอันสวยงาม


    เกาะกีลี (Gili Islands)


              สำหรับ เกาะกีลี เป็นแหล่งพักผ่อนอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมา โดยเป็นเกาะที่มีหมู่เกาะขนาดเล็กอีก 3 เกาะ คือเกาะทราวานกัน เกาะกีลี เมโน และเกาะกีลี แอร์ หมู่เกาะแห่งนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย เอนตัวลงนอนพักผ่อนริมหาดทรายขาวนวล และเพลิดเพลินไปกับคาเฟ่ริมหาดที่เล่นดนตรีเร็กเก้คลอเคล้า โดยที่ไม่มีเสียงรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์มารบกวนช่วงเวลาแห่งความสุขแน่นอน


ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo)


              ภูเขาไฟโบรโม อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ ในทางตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ยังคุกรุ่นอยู่ โดยปล่องภูเขาไฟมีความสูงอยู่ที่ 2,329 เมตร แม้ภูเขาแห่งนี้จะไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุด แต่ก็เป็นภูเขาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง 


         
วัดพรัมบานัน (Prambanan Temple)


                 วัดพรัมบานัน หรือเป็นที่รู้จักสำหรับคนท้องถิ่นว่า โรโร จองกรัง (Roro Jonggrang) ถือว่าเป็น 1 ในวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่จะมีแท่นบูชาหลัก 3 ที่ ซึ่งอุทิศให้แก่ เทพเจ้าฮินดู 3 องค์ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะและ พระวิษณุ สำหรับผู้มาเยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมเป็นบางส่วนเท่านั้น เพราะบางส่วนได้รับความเสียหายจากในอดีต แต่ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง คือการชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณหลังวัดแห่งนี้ เวลาประมาณตี 5 ที่เหมาะที่สุดในการชม 8.ประเทศบรูไน


Kampong Ayer หรือ Water Village


              Kampong Ayer เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมบรูไนสร้างขึ้นบนแม่น้ำบรูไน มีประมาณ 30000 หรือมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างขึ้นบนไม้ค้ำถ่อเป็น นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำด้วยความช่วยเหลือของรถแท็กซี่น้ำหรือเรือ มันเกือบจะรู้สึกเหมือนคนทั้งหมู่บ้านจะลอยอยู่เหนือแม่น้ำ ที่อาศัยอยู่ในเรือนี้ใช้หมู่บ้านและทางเดินไม้กระดานสำหรับการขนส่ง 


 Jame 'Asr มัสยิด Hassanil Bolkiah


               เจมส์มัสยิด Asr Hassanil Bolkiah เป็นหนึ่งที่งดงามในหัวใจของเมือง capity ของบรูไน จะได้มีน้ำทะเลสีฟ้าออกแบบหลังคาโดมตามด้วยสีทอง มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่านิยมอิสลาม สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในของมัสยิดนี้แน่นอน Jaw-dropping มันตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ของภูมิประเทศภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วย foundains และสวน


 สนามเด็กเล่นสวน Jerudong


               Jerudong Park เป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค 90 กว่า 1 พันล้านดอลล่า สวนที่มีความหมายเพื่อความสนุกและมีจำนวนค่อนข้างขี่สำหรับคุณที่จะมี ม้าหมุนแทร็คการแข่งขันลดลงยักษ์น้ำพุเต้นบ้านผีสิง, ฮือฮาเด็กยิงศูนย์รถไฟไฟฟ้าและสกูตเตอร์, กันชนรถยนต์ไป karts และขี่เรือคือบางส่วนของความประหลาดใจที่น่าตื่นเต้น9. ประเทศกัมพูชา

เสียมราฐ


                เสียมราฐ (ตัวอักษร "สยามแพ้") คือไม่ต้องสงสัยเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดของกัมพูชาและทำหน้าที่เป็นเกตเวย์เมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์กับโลกที่มีชื่อเสียงของหัวข้อนครวัด ขอบคุณผู้สถานที่ท่องเที่ยวกัมพูชาเสียมราฐที่มีการตัวเองเข้าสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญ มันเป็นวางกลับและสถานที่ที่ดีที่จะอยู่ในระหว่างการเดินทางวัด เสียมราฐมีกว้าง ช่วงของโรงแรม ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวหลายร้อยเกสต์เฮ้าส์ในขณะที่งบประมาณการเลือกขนาดใหญ่ของร้านอาหารมีหลายชนิดของอาหาร


วิหาร Preah


           ปราสาทเขาพระวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขมรหน้าผา 525 เมตร (1,722 ฟุต) ในเทือกเขาDângrêkบนพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยมันมีตั้งค่างดงามที่สุดของทุกวัดเขมรมากที่สุด

 เจดีย์เงิน


               ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังใน กรุงพนมเปญ ที่บ้านพระเจดีย์เงินสมบัติของชาติหลายอย่างเช่นทองและพระพุทธรูปประดับด้วยเพชรพลอย ที่โดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่เล็กบาคาร่าที่ 17 คริสตัลพระพุทธเจ้า (พระศรีรัตนศาสดารามของกัมพูชา) และชีวิตขนาดทอง Maitreya พระพุทธเจ้าตกแต่งด้วยเพชร 9584 เป็น ผนังภายในของลานพระเจดีย์เงินตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังสีมั่งคั่งและรายละเอียดของตำนานรามเกียรติ์ทาสี 1903-1904 โดย 40 ศิลปินเขมร


 นครวัด

              ที่น่าสนใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชาและเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่งดงามที่สุดในโลก Angkor เป็นวัดที่ซับซ้อนมากมายมีซากของเมืองหลวงหลายอาณาจักรเขมรจาก 9 ถึงศตวรรษที่ 15 เหล่านี้รวมถึงที่มีชื่อเสียงนครวัดวัดใหญ่ที่สุดในโลกอนุสาวรีย์ศาสนาเดียว Bayon Temple (ที่ Angkor Thom) กับหลากหลายของใบหน้าหินขนาดใหญ่และ Ta Prohm, วัดในพุทธศาสนาทำลายโอบแล้วกับต้นไม้สูงตระหง่าน10.ประเทศเวียดนาม


เดลต้าแม่น้ำโขง


Cai Rang ตลาดน้ำ
                 โฮมสเตย์ตลาดน้ำบ้านโบราณ  เวลาที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (เวียดนาม): เดินทางไปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีความเหมาะสมตลอดทั้งปี แต่เวลาที่ดีที่สุดเป็นแบบมรสุมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน


ฮอยอัน


               เวลาที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปฮอยอัน: กุมภาพันธ์และเดือนเมษายนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในหมู่เพื่อเข้าชมในฮอยอันเมื่อฝนตกอยู่ในระดับต่ำและอุณหภูมิอยู่ในที่ถูกใจ อุณหภูมิสามารถรับความร้อนในช่วงฤดูร้อนและในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนฝนจะบ่อยและหนัก หากคุณสามารถเวลาที่คุณไปฮอยอันสำหรับพระจันทร์เต็มดวงในช่วงวันที่ 14 ของปีทางจันทรคติเดือนสำหรับเทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเมื่อเมืองจะกลายเป็นเวทีสำหรับเพลงดั้งเดิมเต้นรำเกมและอาหารแต่ละที่มีโคมไฟเรียงราย ทั้งหมดของถนน


ชาปา


                เวลาที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปซาปา ฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน มีนาคม พฤษภาคมเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเข้าชม อุณหภูมิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เป็นประจำประมาณ 0 องศาเซลเซียส ฤดูฝนตกในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม กันยายนจุดสิ้นสุดของฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเยี่ยมชมแล้วโดยอุณหภูมิในช่วงกลางเดือนธันวาคมเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ในเดือนกันยายนนี้ระยะเวลาช่วงกลางเดือนธันวาคมเวลาที่ดีที่สุดVocabulary    (คำศัพท์)
Travel                                    (ทราเวล)                               ท่องเที่ยว
Interest                                  (อินเทอเรส)                          สนใจ
Country                                 (คันทรี)                                  ประเทศ
City                                         (ซิททิ)                                    เมือง
Temple                                   (เทมเพอะ)                            วัด
Sea                                           (ซี)                                          ทะเล
Island                                      (ไอแลนด์)                             เกาะ
National park                         (เนชั่นแนล ปาร์ค)                อุทยานแห่งชาติ
Volcano                                  (โวคาโน่)                              ภูเขาไฟ
Walking Street                      (วอคกิ้ง สตรีท)                    ถนนคนเดิน
Sanctuary                               (เซนทัวรี)                              วิหาร
Pagoda                                    (ปาโกดะ)                              เจดีย์


Asking and Giving Directions (สอบถามเส้นทาง บอกเส้นทาง)

Thi Num Bhin:         Excuse me, could you tell me how to get to The Wat Phra Kaew?
Somchai:                   It’s on Napralan Road, next to Grand Palace.
Go along this street until you come to the  second set of traffic
lights.
Then turn left into Napralan Street.
Thi Num Bhin:         The second set of traffic lights?
Somchai:                   Yes, that’s right.
Then turn left?
Somchai:                   Yes. Keep walking.
Go pass  Siam Commercial Bank.
Then you see Grand Palace.
The Wat Phra Kaew is between Grand Palace and Khaosan Palace                   
Hotel.

Thi Num Bhin:         It’s between Grand Palace and Khaosan Palace Hotel.

                                         Is that right?

Somchai:                   Yes, that’s right.

Thi Num Bhin:         Thank you for your help.
Somchai:                   My pleasure.
     แหล่งอ้างอิง
http://aseancorner.blogspot.com
http://hilight.kapook.com
http://www.youtube.com       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น